למה רק מגובה 145 ס"מ, אפשר לעלות על המתקנים בקומות העליונות ללא מלווה?

 In

כבלי האבטחה אליהם מחובר/ת המטפס/ת ממוקמים גבוהה ורצועות הרתמה של המטפס/ת אינן מספיק ארוכות בשביל לספק תנועה חופשית וגורמות לקשיי תפעול ותנועה חופשית על המתקן. הדבר גורם לתקיעת המטפס/ת באמצע המתקנים, משאירות אותם תלויים באוויר בחוסר נוחות ותחושת תסכול. מלווה מבוגר וגבוה שמסייע למטפס/ת הנמוך מ 145 ס"מ, מאפשר תנועה רציפה על המתקנים והנאה מן האתגר.

Recent Posts